Nekonání pravidelné valné hromady v roce 2020

Vážení akcionáři,
vzhledem k současné situaci s pandemií COVID-19 NEBUDE letos svolána pravidelná valná hromada společnosti AUTOPARK a.s.
Valná hromada bude nahrazena hlasováním formou per rollam.
Informace k tomuto hlasování obdržíte e-mailem, nebo poštou v květnu 2020.

V Praze 15.4.2020
představenstvo a.s.