Nekonání pravidelné valné hromady v roce 2021

Vážení akcionáři,
vzhledem k současné situaci s pandemií COVID-19 NEBUDE letos bohužel opět svolána pravidelná valná hromada společnosti AUTOPARK a.s.
Valná hromada bude nahrazena hlasováním formou per rollam.
Informace k tomuto hlasování obdržíte e-mailem, nebo poštou v květnu 2021.

 V Praze 17.4.2021
představenstvo a.s.