Všeobecné informace pro rok 2021

 • Úřední hodiny v kanceláři garáží
  pondělí 14-18 hod
  středa 14-18 hod
 • Úřední hodiny v červenci a srpnu
  pondělí 14-18 hod
 • Valná hromada
  středa  19. května 2021  17.00 hod.
  Jídelna školy Kavčí hory, Praha 4 K Sídlišti 840

  OSOBNÍ ÚČAST AKCIONÁŘE NUTNÁ !

 • Zasedání představenstva
   13.1., 10.2., 10.3., 7.4., 28.4., 12.5., 19.5., 23.6., 8.9., 13.10., 3.11., 15.12. 2021
  od 15 hodin
 • Zasedání dozorčí rady
  25.1., 22.2., 22. 3., 19.4., 10.5.,28.6., 20.9., 25.10., 15.11., 15.12. 2021
  od 17. hod

VSTUP, VJEZD A VÝJEZD JE POUZE NA BEZDOTYKOVÝ ČIP. BEZ ČIPU NENÍ VSTUP POVOLEN.
PŘI VJEZDU A VÝJEZDU JE NUTNÉ VYČKAT PLNÉHO ZDVIHU
ZÁVORY A ROZSVÍCENÍ ZELENÉHO SVĚTLA NA ZÁVOŘE. DÁLE
PLNÉHO OTEVŘENÍ VRAT A ZHASNUTÍ ŽLUTÉHO SVĚTLA NAD VRATY.

Upozornění: Při prodlení s placením podílu nákladů na provoz, či jiné platby, bude vchod a vjezd do garáží zablokován a vjezd bude umožněn až po úhradě částky, či částek, předepsaných pro tento případ.

 • Provozní a požární řád
  má každý uživatel garážového stání včetně nájemců a je vyvěšen v každém patře. Správa garáží kontroluje a důsledně trvá na jeho dodržování! Změny adresy, O.P., telefonu, emailové adresy, gar. vozidla, RZ, ohlaste písemně správě garáží. Formuláře jsou ve vrátnici. V garážích je zejména zakázáno kouřit, skladovat a manipulovat s pohonnými hmotami, oleji, skladovat hořlavé věci, hořlavé pokrývky vozidel, akumulátory, provádět opravy a úpravy vozidel, nabíjet baterie vozidel. Vstup do garáží se psy pouze na vodítku (viz. provozní a požární řád). Údaje o výši provozních nákladů s upozorněním na termíny platby jsou k dispozici s dostatečným předstihem ve vrátnici.

 Vyvěšeno 18.12.2020