21. valná hromada – zápis, zpráva dozorčí rady

Podrobnosti naleznete v přílohách

Zápis z 21. valné hromady
Název: Zápis z 21. valné hromady (0 click)
Titulek:
Filename: zapis_m_valna_hromada.pdf
Velikost: 2 MB
Zpráva dozorčí rady 21. valné hromady
Název: Zpráva dozorčí rady 21. valné hromady (0 click)
Titulek:
Filename: zpr-doz-rady-21-v-h.pdf
Velikost: 354 KB

Pozvánka na 21. valnou hromadu

Podrobnosti naleznete v příloze

Seznam příloh:

Pozvánka na valnou hromadu
Název: Pozvánka na valnou hromadu (0 click)
Titulek:
Filename: pozvanka-v-h-21.pdf
Velikost: 259 KB

Informace pro akcionáře

Vážení akcionáři
Informace a složenky k provozním nákladům na rok 2011 jsou k dispozici na vrátnici.

Provozní náklady na rok 2011

Vážení akcionáři,
představenstvo akciové společnosti AUTOPARK a.s. rozhodlo na své schůzi dne 24.11.2010, že přes nárůst vstupů jako energií, služeb apod. zachová i pro rok 2011 provozní náklady za roční užívání garážových stání akcionářů ve stejné výši, jako již řadu let. Pro rok 2011 budou roční provozní náklady celkem 1440,- Kč s DPH (1200 + 20% DPH) s posunutým termínem splatnosti do 15.2.2011 (den připsání na účet Autoparku a.s.)

Způsoby placení:

  • Hotově u kterékoli pobočky ČSOB na číslo účtu 478564753/0300 (Pozor, při platbě v hotovosti vybírá banka poplatek)
  • Bankovním převodem z Vašeho účtu na účet Autoparku a.s. u ČSOB na číslo účtu 478564753/0300
  • Poštovní poukázkou, kterou obdržíte ve vrátnici.

Při platbě musí být uveden vždy variabilní symbol! Variabilním symbolem je číslo Vašeho stání.

Provozní náklady za užívání garážového stání se platí na celý rok předem. Prosíme, nenechávejte platbu na poslední chvíli. Při nedodržení termínu splatnosti provozních nákladů, který byl posunut až na 15.2.2011, účtujeme poplatek z prodlení ve výši 100,-Kč za každý započatý měsíc, počítaný od 1.1.2011.

Děkujeme za Vaše porozumění.
Představenstvo a.s.